Känner du till varje träd i din skog? Det gör vi!

Mät hela din skog med en knapptryckning

Vår drönare flyger in i skogen och kan mäta ca. 1000 träd med mycket god noggrannhet var 20:e minut. Drönaren är helt autonom och styr sig själv mellan träden. Detta innebär att vem som helst kan använda en, även om du aldrig har använt en drönare tidigare. Allt du behöver göra är att placera drönaren på marken i din skog och trycka på en knapp. Sedan lyfter drönaren och gör en skanning av den omgivande skogen och terrängen, helt på egen hand.

Öka lönsamheten med hjälp av exakt data från varje träd

Deep Forestrys drönare kan skanna varje enskilt träd i en skog och använda AI för att kategorisera och samla in data om terrängen. Det ger information om trädets placering, art, höjd, diameter, stamvolym, kvalitetsklass och terrängtyp samt många andra viktiga skogsbruksvariabler. Dessa uppgifter kan användas för precisionsplanering framåt eller av skördare och sågverk för att optimera lönsamheten före gallring eller slutavverkning.

bilder av träd

Skapa en digital tvilling för bättre beslutsfattande

Våra drönare skapar en exakt 3D-kopia av hela din skog (en digital tvilling) som du kan se i 3D, antingen på din datorskärm eller i VR. Våra 3D-algoritmer för artificiell intelligens använder sedan den digitala tvillingen för att klassificera och segmentera din skog och dess terräng. Dessa märkta 3D-data är ett kraftfullt nytt verktyg som kan användas för att se till att din avverkning, plantering och framtidsplanering genomförs så lönsamt som möjligt.

Låt oss sköta inventeringen så att du kan fokusera på skogens skick, tillväxt och biologiska mångfald

Deep Forestrys drönare är ett nytt verktyg för att öka effektiviteten hos fältarbetarna under en vanlig arbetsdag. Drönaren kan ta över de tidskrävande uppgifterna, i form av att räkna skogsbeståndet och kartlägga terrängen, vilket ger mer tid och frihet för fältarbetaren att koncentrera sig på skydd av biologisk mångfald och annat arbete. Precisionskartläggning ökar storleken på den avverkningsbara zonen och öppnar samtidigt dörren för mer lönsamma och hållbara skogsbruksmetoder.

eesa logo

Digitalisera skogsfältarbetet med tillförlitlig mätning av varje träd med hjälp av en knapptryckning

Vårt erbjudande

Låt våra experter komma till din skog och visa hur autonoma drönare och artificiell 3D-intelligens fungerar.

Vi flyger drönaren åt dig

  • Våra experter på fältstudier kommer till dig.
  • Vi gör din skogsinventering och planering med traditionell kalipermätning.
  • Vi gör också din skogsinventering och planering med hjälp av våra autonoma drönare och AI.
  • Du får båda resultaten och kan se det mervärde som vår teknik ger.

Du flyger drönaren själv

  • Vi visar dina fältarbetare hur de kan kartlägga ett helt bestånd med en knapptryckning.
  • Din personal får själva ta hand om drönarna och flyga dem genom skogen.
  • Våra experter ser till att drönarens ut-data passar in i dina befintliga system.
  • Vi arbetar tillsammans för att skapa ett långsiktigt samarbete.
  • Om våra drönare passar ditt företag kan ditt team hyra en drönare eller en flotta av drönare.

Bli en del av vårt utvecklarteam eller kontakta oss för samarbete

Vi letar alltid efter topptalanger som vill ansluta sig till vårt team eller efter intressanta projekt där våra autonoma drönare och 3D AI kan hjälpa till.